Hãy để chúng tôi giúp quý vị trong thời gian khó khăn này

Localization   CN |  EN |  ES |  HI |  RU

Khi đại dịch tiếp tục ảnh hưởng đến cộng đồng của chúng ta, chúng tôi hiểu những cuộc đấu tranh mà khách hàng của chúng tôi phải đối mặt. Việc thanh toán các hóa đơn có thể gây căng thẳng, đặc biệt là trong thời điểm khó khăn này. Khi quý vị và gia đình của quý vị đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch, chúng tôi muốn quý vị biết rằng chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ.

Hỗ trợ hóa đơn năng lượng

Chúng tôi đã đưa ra một chương trình hỗ trợ cho những khách hàng có thể bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Chương trình được gọi là CACAP và nếu quý vị đủ điều kiện, chúng tôi sẽ hỗ trợ chi trả khoản nợ quá hạn lên đến $2.500. Nếu quý vị đã đăng ký trước đây, và ngay cả khi quý vị đã nhận được sự trợ giúp, chúng tôi khuyến khích quý vị nên đăng ký lại, vì quý vị có thể đủ điều kiện để được hỗ trợ thêm. Ngoài ra, khi quý vị đăng ký cho CACAP, chúng tôi sẽ tự động gửi đơn đăng ký của quý vị cho chương trình HELP, đây là một chương trình hỗ trợ năng lượng khác của chúng tôi và có thể cung cấp cho quý vị thêm hỗ trợ tài chính.

Các điều kiệnBước 1: Các điều kiện
 • Xem thu nhập ròng của quý vị có đủ điều kiện hay không

  Quý vị có thể đủ điều kiện cho chương trình HELP và LIHEAP của PSE nếu thu nhập ròng hàng tháng của quý vị không vượt quá giới hạn được liệt kê trong bảng dưới đây

  Quý vị chỉ nên sử dụng những con số này như một hướng dẫn. Để đăng ký cho HELP và LIHEAP của PSE, hãy liên hệ với cơ quan địa phương của quý vị để bắt đầu quy trình đăng ký hoặc có câu hỏi.

  Alert

  Mẹo: Nếu quý vị không đủ điều kiện cho chương trình HELP tại thời điểm này, hãy hỏi cơ quan của quý vị về chương trình Thời Tiết Hóa (Weatherization)


  Số người trong hộ gia đình

  CACAP
  thu nhập ròng hàng tháng tối đa*

  PSE HELP
  Giới hạn thu nhập ròng hàng tháng tối đa**
  Có hiệu lực tháng 10/1/20—9/30/21

  Liên bang LIHEAP
  Giới hạn thu nhập ròng hàng tháng đủ điều kiện
  Có hiệu lực tháng 10/1/20—9/30/21

  Hỗ trợ Thời Tiết Hóa (Weatherization) PSE
  Giới hạn thu nhập hàng tháng đủ điều kiện

  1

  $2,147

  $1,595

  $1,595

  $2,646

  2

  $2,903

  $2,155

  $2,155

  $3,460

  3

  $3,660

  $2,715

  $2,715

  $4,274

  4

  $4,417

  $3,275

  $3,275

  $5,088

  5

  $5,173

  $3,835

  $3,835

  $5,903

  6

  $5,930

  $4,395

  $4,395

  $6,717

  7

  $6,687

  $4,955

  $4,955

  $6,869

  8

  $7,443

  $5,515

  $5,515

  $7,443

  9

  $8,200

  $6,075

  $6,075

  $8,200

  10

  $8,957

  $6,635

  $6,635

  $8,957

  *Thu nhập hộ gia đình hàng tháng sau thuế và các khoản khấu trừ được cho phép khác.
  **Sau thuế và các khoản khấu trừ được cho phép khác. Các điều kiện khác được áp dụng. Nếu quý vị có tình huống khác, xin vui lòng gọi.

  Nếu quý vị không đủ điều kiện nhận HELP vì thu nhập hộ gia đình của quý vị vượt quá giới hạn tối đa, xin vui lòng tham khảo chương trình Tăng hiệu quả - Efficiency Boost của chúng tôi để tìm hiểu về các khoản giảm giá gia tăng khác dành cho khách hàng có thu nhập đủ điều kiện.

Tài liệuBước 2: Tài liệu

Quý vị sẽ cần những tài liệu sau đây để hoàn thành đơn đăng ký CACAP của mình:

 • Giấy tờ tùy thân có ảnh
 • Tài liệu thu nhập thích hợp từ bảng dưới đây

Nếu quý vị nhận được:
Hãy cung cấp các tài liệu sau:

Thu nhập An sinh xã hội / SSI / SSD
Thư thu nhập cho năm hiện tại

Thu nhập kiếm được từ công việc
Các bảng lương từ 1-3 tháng trước tháng hiện tại

Thu nhập hưu trí / lương hưu
Thư thu nhập cho năm hiện tại hoặc bảng sao kê ngân hàng từ 1-3 tháng

Trợ cấp tiền mặt của DSHS (TANF/GAU)
Thư thu nhập cho năm hiện tại

Tiền cấp dưỡng / thu nhập tiền mặt
Thu nhập tự khai trong đơn đăng ký

Cổ tức / tiền lãi
Bảng sao kê ngân hàng của 1-3 tháng trước tháng hiện tại

Kinh doanh tự do / thu nhập khác
Thu nhập tự khai trong đơn đăng ký

No household income
Thu nhập tự khai trong đơn đăng ký

Đăng kýBước 3: Đăng ký

Nếu quý vị có tài khoản PSE trực tuyến, quý vị có thể bắt đầu đăng ký.

BẮT ĐẦU

 

Kế Hoạch Thanh Toán

Nếu quý vị không đủ điều kiện để được hỗ trợ, quý vị vẫn có các lựa chọn khá. Bằng cách tạo một kế hoạch thanh toán, quý vị không cần phải thanh toán tất cả các hóa đơn còn thiếu ngay một lúc. Lập một kế hoạch phù hợp với quý vị. Chúng tôi sẽ làm việc với quý vị để lên một kế hoạch thanh toán hợp lý với tiến trình thực tế trong tối đa 18 tháng.

 

Các lựa chọn hỗ trợ khác

Chúng tôi có các hỗ trợ cho hóa đơn khác, các chương trình Thời Tiết Hóa (Weatherization) cho nhà, cùng với thông tin về các chương trình liên bang và phi lợi nhuận

 

BillPayment
Chương Trình Hỗ Trợ Khách Hàng Bị Ảnh Hưởng bởi Khủng Hoảng (CACAP, Crisis Affected Customer Assistance Program)

Các câu hỏi thường gặp

Video để đăng ký cho CACAP